SENASTE FYNDEN FRÅN
 
21

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Saknas Saknas (Fåglar)
Sm 1 ex sp/sj Hamra, Draven (Stefan Andersson) 16.37–17.37
lllll Rödhalsad gås Branta ruficollis
Sk 2 ex str NO Klingavälsåns mynning, våtmarken (Jens Morin) 6.20
Sk 1 ex str NO Nabben, Falsterbonäset (Nils Kjellén) 6.00–10.00
lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
Sk 88400 ex str NO Nabben, Falsterbonäset (Nils Kjellén) 6.00–10.00
lllll Fjällgås Anser erythropus
Lpl 2 i par Korsträsk SO Båtsjaur (Leif Björk) 16.45–16.45
lllll Praktejder Somateria spectabilis
Ög 1 ad hane Skenäs färjeläge (Staffan Sundin) 14.10–14.25
lllll Knölsvärta Melanitta deglandi
Vb 1 hane rast (ssp. stejnegeri) Rönnholmen, Hörnefors (Emmanuel Naudot) 6.00
lllll Storlom Gavia arctica
Gtl 498 ex str N Kuppen (Jim Sundberg m fl) 4.20–6.20
lllll Islommar Gavia immer/adamsii
Srm 1 ex str Ålandsskär, Huvudskär (Mats Gothnier) 6.00–10.00
lllll Ägretthäger Ardea alba
Upl 1 ex Sommarstugeområdet, Angarnsjöängen (Per Gullberg) 6.30–12.30
Ög 1 ex födosök Sättunaviken, Svartåmynningens Naturreservat, Roxen (Arne Tellroth) 14.00
Vg 2 ex Vadskärsudden, Torslandaviken (lennart hansson) 6.45
Gtl 1 ex födosök Paviken (Osborne Lindberg) 8.15–12.20
Gtl 2 ex rast Fardumeträsk, Gotland (Maria Barkell m fl) 15.36–15.39
Sm 1 ex Norra Skallö, Ölandsbron, Småland (Johan Sandström) 17.21–17.22
Sm 7 ex födosök Dunö (Per-Sture Ljungdahl) 9.30–12.00
Sk 1 ex rast Löddesnäs (Kristian Ståhl m fl) 6.00–11.00
Sk 2 ex födosök Ulakärrs våtmark, Salviken (Peter Salmon) 13.00
Sk 6 ex rast Näsholmarna, Foteviken (Nils Kjellén)
Sk 1 ex födosök Pulken, Egeside (Evert Valfridsson) 8.40–12.20
Sk 2 ex Klingavälsåns mynning, våtmarken (Jens Morin) 5.43–5.44
lllll Ängshök Circus pygargus
Upl 1 hona str NO Dannemorasjön, Dannemora (Annika Rastén) 9.00–14.30
lllll Brun glada Milvus migrans
Lpl 1 ex förbifl Koskullskulle (Marie Riskilä)
Nb 1 ex förbifl Pite-Altervattnet 356,Älvsbyn (Nils-Olof Jerling) 17.34
Ög 1 ex förbifl Holmtebo, Valdemarsvik (Percy Fredriksson m fl) 13.45
Vg 1 ex födosök Fänneslunda (Claes-Göran Ahlgren) 8.05–8.08
lllll Fjällpipare Charadrius morinellus
Nrk 3 ex rast Kilsgårdsåkrarna, Kvismaren (Bengt Ahl m fl) 6.00–11.00
lllll Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus
Gtl 1 ad rast Augstens (Michael Tydén) 11.00
Sk 1 2K rast Revet, Simrishamn (Hans Larsson m fl) 8.00–8.30
lllll Kaspisk trut Larus cachinnans
Gtl 1 ex rast Rivet (Michael Tydén) 6.00–10.00
lllll Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
Srm 2 ad str N Pumphusängen, Ågesta (Stefan Ettestam m fl) 6.00–11.30
lllll Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Öl 1 ex str N Ölands södra udde, Ottenby (Jan Tallmark) 5.10–5.15
lllll Tordmule Alca torda
Srm 6240 ex Gunnarstenarna (Karl-Erik Sundström) 7.30–12.39
lllll [Spetsstjärtad duva] Zenaida macroura
Öl 1 ex rast Ventlinge 118,Mörbylånga (Bert Östholm) 10.42
Öl 1 ex rast Ventlinge (Bengt Svensson) 9.55–10.30
lllll Härfågel Upupa epops
Dlr 1 ex Blixbo (gnm Dalarnas rapportkommitté) 9.00
Sm 1 ex födosök BjörnöTrädgård, Björnö, Mönsterås (Per Gullstrand m fl) 9.35–9.45
lllll Aftonfalk Falco vespertinus
Nrk 2 hane födosök Kvinnerstasjön, Kvismaren (Bengt Ahl m fl) 6.00–11.00
lllll Rödhuvad törnskata Lanius senator
Srm 1 hane rast nottarö brygga (Karl-Erik Sundström) 15.53
lllll Pungmes Remiz pendulinus
Vsm 1 hane Skultunasågen, Skultuna sn (Anders Lundin) 9.00
Upl 1 ex besöker bebott bo Långa WWF-spången, Hjälstaviken (Sven Wahlström) 9.10–12.00
Öl 1 ad hane lämpl biotop Bröttorpsören, Mörbylånga kommun, Kalmar län (Michael Tholin) 18.42
Sk 1 ex lock Sjölunda (Kristoffer Olsson Stenman) 5.35
lllll Lundsångare Phylloscopus trochiloides
Hls 1 ex sp/sj Bålsön (peter engström) 6.00
Upl 1 ex sp/sj Bredsättra by, Roslags-Bro (Gabriel Ekman) 5.00
Srm 2 ex Gunnarstenarna (Karl-Erik Sundström) 7.40–12.37
Srm 1 ex ringm Landsorts Fågelstation, Landsort (Espen Quinto-Ashman) 3.30–12.30
Srm 1 ex sp/sj Ålandsskär, Huvudskär (Mats Gothnier) 6.00–10.00
Vg 1 ex sp/sj Johannebergsparken, Göteborg (Ulf Persson) 9.05–9.30
Gtl 2 ex sp/sj Hoburgens parkering (Michael Tydén) 6.00–10.00
Gtl 5 ex Stora Karlsö (Björn Lilja) 13.15–14.31
Gtl 1 ex sp/sj Norra Klinteberget, Klinteberget (Mart Marend)
Gtl 1 ex sp/sj Nordermorarna (Annika Kihlgren) 7.30
Öl 1 ex sp/sj Fabriksgatan,Degerhamn,Mörbylånga (GABRIEL SÄLL) 12.19
Öl 1 ex sp/sj Degerhamn (Hans Norelius m fl) 11.00–11.25
lllll Stäppsångare Iduna caligata
Srm 1 ex ringm Landsorts Fågelstation, Landsort (Espen Quinto-Ashman m fl) 3.30–12.30
lllll Flodsångare Locustella fluviatilis
Öl 1 ex sp/sj Penåsa (Håkan Nilsson) 9.00
lllll Vassångare Locustella luscinioides
Vrm 1 ex sp/sj Hynboholm, pumphuset, Södra Hyn (Claes Hedelund) 5.00–6.00
Vrm 1 ex sp/sj Illbergstornet, Norra Hyn (Claes Hedelund) 3.40–5.00
Upl 1 ex sp/sj Plattformen, Årike Fyris (Sylve Gustafsson m fl) 5.45–6.40
Upl 1 ex sp/sj Fågeltornet, Funbosjön (Samuel Persson) 10.30–11.06
Srm Noterad sp/sj Storängen (Mats Fredriksson) 4.30
Srm 1 ex sp/sj Österby, Sundbyvik, Eskilstuna (Johan Mellquist) 13.30–14.30
Srm 1 ex sp/sj Askholmens naturreservat (Yonas Ericsson) 11.00–13.30
Nrk 1 ex sp/sj Svartåns mynning, Oset (Ronny Nilsson) 3.00
Hl 1 ex sp/sj Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson) 4.30
Hl 1 ex sp/sj Lilla gömslet, Lassabacka, Varberg (Mikael Nord) 6.05
lllll Törnsångare Sylvia communis
Vg 60 hane sp/sj Kråks skjutfält (Musse Björklund) 5.32–6.24
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Srm Ej återfunnen Rosenkällaskogen, Rosenkälla, Nyköping (Gregorio Para) 5.45–5.55
Hl 2 hane sp/sj Eriksköp Bygget 588,Halmstad (Göran Snygg) 11.12–11.12
Sm 1 ex sp/sj Kulla (Håkan Sterner) 10.31–10.33
Sm 1 ex sp/sj Pålavik (Stefan Björn) 10.00
Sk 1 ex sp/sj Hällevik, Stenshuvud (Thomas Lindblad) 15.00
lllll Sydnäktergal Luscinia megarhynchos
Öl 1 ex sp/sj Starrkärret, Mellby (Lars-Åke Janzon) 6.30
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
Hl 2 i par par i lämplig häckbiotop Kärra, Stråvalla (Håkan Nilsson)
Hl 2 i par besöker bebott bo Lindomeåns dalgång (Mikael Sundberg) 13.30–14.15
lllll Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina
Öl 1 ex rast Södra udden (Anders Kjellberg) 11.30
Öl 1 ex rast Ölands södra udde (Bert Östholm) 7.31
Öl 1 ex födosök Ölands södra udde, Ottenby (Anders Aschan) 6.00–7.00
lllll Gulhämpling Serinus serinus
Upl Noterad permanent revir Burunge hage (Roine Jansson)
Öl 1 ex sp/sj Kapelludden (Kjell-Olof Hedlund) 8.00–10.00
Öl 1 ex lock Ölands södra udde, Ottenby (Leif Dahlgren m fl) 6.55–8.40
Öl 1 ad hane sp/sj Finnebacke, Kläppinge (Kjell-Olof Hedlund) 11.10–15.00
Sk 2 ex sp/sj Skivarpsåns mynning, Abbekås (Roland Holmström) 9.30
Sk 1 ex sp/sj Hällevik, Stenshuvud (Thomas Lindblad) 12.50–12.55
Sk 1 ex förbifl Nabben, Falsterbonäset (Nils Kjellén) 6.00–10.00
lllll Kornsparv Emberiza calandra
Sk 1 ex förbifl Nabben, Falsterbonäset (Nils Kjellén) 6.00–10.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 40
Sida 1 av 40