SENASTE FYNDEN FRÅN
 
11

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Amerikansk bläsand x bläsand Anas americana x penelope
Sk 1 ex stat Höganäs reningsverk, Höganäs (Bertil Oldén m fl) 12.00–13.00
lllll Ägretthäger Ardea alba
Ög 1 ex födosök Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat, Roxen (Janne Wahlström m fl)
Ög 1 ex förbifl Sättuna badplats, Sättuna (Stig Holgersson)
Sk 1 ex förbifl Silvåkratornet, Krankesjön (Robert Rydbeck)
Sk 2 ex Råbelövsjöns utlopp, Råbelövssjön Södra delen (Christer Neideman)
Sk 1 ex Vressel, Vombsjön (Gert Ljungqvist) 9.30
lllll Myrspov Limosa lapponica
Sk 1 ex rast Plattformen, Lundåkrabukten, Lundåkrabukten (Kenny Nordström)
lllll Större turturduva Streptopelia orientalis
Vb 1 ex födosök Degernäs by, Umeälvens delta och slätter (Dag Österlund m fl) 12.00
Vb 1 ex rast Degernäs 295 (Jan Eriksson) 10.15
lllll Härfågel Upupa epops
Upl 1 ex födosök Västra Rickeby, Gottröra (Sebastian Apelgren) 10.20
Boh 1 ex Slätterna, Stocken, Orust (Stefan Oscarsson m fl) 9.32
lllll Berglärka Eremophila alpestris
Vg 20 ex Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Ola Wennberg) 10.00–12.30
lllll Vattenpiplärka Anthus spinoletta
Boh 1 ex födosök Sote huvud, Ramsvikslandet (Anders Fransson) 10.45–11.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 7
Sida 1 av 7